Wychowawcy i ojcowie duchowni

Rektor
ks. dr Sławomir Sosnowski

Prorektor
ks. dr Jacek Kacprzak

Prefekt
ks. mgr Mariusz Turczyński


Ojciec duchowny
ks. dr Marcin Pietrzyk

Ojciec duchowny
ks. mgr lic. Piotr Mieloszyński


Opiekunowie Roku Propedeutycznego

Moderator
ks. mgr lic. Zbigniew Wołkowicz

Prefekt
ks. mgr lic. Piotr Kępniak

Ojciec duchowny
ks. mgr lic. Jacek Kubis