Wychowawcy

Rektor
ks. dr Sławomir Sosnowski

Prorektor
ks. dr Jacek Kacprzak

Dyrektor ekonomiczny
ks. mgr lic. Marcin Jarzenkowski

Prefekt
ks. dr Przemysław Szewczyk


Ojciec duchowny
Ks. dr Marcin Pietrzyk

Ojciec duchowny
Ks. mgr lic. Piotr Mieloszyński


Opiekunowie roku propedeutycznego

Moderator
ks. dr hab. Janusz Lewandowicz

Prefekt
ks. mgr lic. Bartłomiej Franczak

Ojciec duchowny
ks. mgr lic. Jacek Kubis