Nazwa przedmiotuProwadzący zajęciaSylabus
Aretologia teologicznomoralnaks. dr Jacek Kacprzak
Antropologia filozoficzna/Filozofia człowiekaks. dr hab. Sławomir Szczyrba
Dydaktyka katechezyks. dr Marcin Wojtasik
Edukacja medialnaks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak
Filozofia Bogaks. dr Marek Pluta
Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa – ćwiczeniaks. mgr Jakub Róg
Filozofia religiip. dr hab. Marek Kita
Historia filozofiiks. dr Marek Pluta
Historia Kościoła – ćwiczeniaks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
Historia Kościoła w starożytności i średniowieczuks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
Homiletyka fundamentalna (rok IV)ks. dr Paweł Gabara
Homiletyka materialna i fundamentalna (rok V)ks. dr Paweł Gabara
Homiletyka szczegółowa (rok VI)ks. dr Paweł Gabara
Język łacińskiks. dr Jarosław Adamiak
Katechetyka fundamentalna – ćwiczeniap. mgr Irena Wolska
Katechetyka materialnaks. dr Marcin Wojtasik
Katechetyka materialna – ćwiczeniap. mgr Irena Wolska
Katechetyka szczegółowaks. dr Marcin Wojtasik
Katechetyka szczegółowa – ćwiczeniaks. dr Marcin Wojtasik
Katolicka Nauka Społecznaks. dr hab. Marek Stępniak
Katolicka Nauka Społeczna (rok V)ks. dr hab. Marek Stępniak
Kierownictwo duchoweks. dr Marcin Pietrzyk
Kształcenie kompetencji komunikacyjnychp. dr Katarzyna Sitkowska
Liturgiczna posługa prezbiteraks. dr Karol Litawa
Liturgika (rok V)ks. dr Karol Litawa
Logikap. prof. dr hab. Ryszard Kleszcz
Metodologia nauk/Filozofia naukip. prof. Dr hab. Ryszard Kleszcz
Muzyka kościelna (chorał gregoriański)ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (obrzędy pogrzebu, dobór pieśni)ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (śpiewy mszalne, prawodawstwo
z zakresu muzyki kościelnej)
ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (śpiewy Triduum Paschalnego, śpiewy diakona i celebransa w czasie Eucharystii)ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (tony psalmowe)ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (zasady muzyki)ks. mgr lic. Grzegorz Kopytowski
Patrologiaks. prof. Dr hab. Jan Słomka
Penitencjaks. dr hab. Jan Wolski
Pismo Święte NT – Ewangelie synoptyczneks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte NT – Pisma Janoweks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte NT – Pisma Pawłowe, Dzieje Apostolskieks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte ST – Księgi historycznaks. dr Marek Wochna
Pismo Święte ST – Księgi mądrościoweks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte ST – Księgi prorockieks. dr Marek Wochna
Polszczyzna w kulturzep. dr Katarzyna Sitkowska
Psychologia ogólnaks. dr Tomasz Liszewski
Psychologia pastoralnaks. dr Tomasz Liszewski
Psychologiczne prawidłowości funkcjonowania człowiekaks. dr Tomasz Liszewski
Religiologia i dialog międzyreligijnyp. dr hab. Marek Kita
Seminarium magisterskieks. dr hab. Jan Wolski
Teologia dogmatyczna (protologia, antropologia)ks. bp dr Marek Marczak
Teologia dogmatyczna, trynitologiaks. bp dr Marek Marczak
Teologia duchowościks. dr Marcin Pietrzyk
Teologia fundamentalnaks. dr Grzegorz Dziewulski
Teologia i hermeneutyka biblijnaks. dr Arnold Zawadzki
Teologia moralna i fundamentalnaks. dr hab. Jan Wolski
Teologia moralna życia społecznegoks. dr Jacek Kacprzak
Teologia moralna. Bioetyka teologicznaks. dr hab. Jan Wolski
Teologia moralna. Moralność małżeńsko rodzinnaks. dr Jacek Kacprzak
Wprowadzenie w chrześcijaństwo – wiaraks. mgr lic. Piotr Kępniak
Wstęp do teologiiks. prof. Dr hab. Jan Słomka