Nazwa przedmiotuProwadzący zajęciaSylabus
Aretologia teologicznomoralnaks. dr Jacek Kacprzak
Dydaktyka katechezyks. dr Marcin Wojtasik
Edukacja medialnaks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak
Etyka ogólna i stosowana (z bioetyką)ks. dr Piotr Tarabasz
Filozofia Bogaks. dr Marek Pluta
Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa – ćwiczeniaks. Jakub Róg
Filozofia religiidr hab. Marek Kita
Historia filozofii (nowożytność i współczesność)ks. dr hab. Dariusz Kucharski
Historia filozofii (starożytność i średniowiecze)ks. dr Marek Pluta
Historia Kościoła – ćwiczeniaks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
Historia Kościoła (starożytność i średniowiecze)ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
Homiletyka fundamentalnaks. dr Paweł Gabara
Homiletyka materialna i formalna (rok V)ks. dr Paweł Gabara
Homiletyka szczegółowaks. dr Paweł Gabara
Język łacińskiks. dr Jarosław Adamiak
Katechetyka fundamentalna – ćwiczeniamgr Irena Wolska
Katechetyka materialnaks. dr Marcin Wojtasik
Katechetyka materialna – ćwiczeniamgr Irena Wolska
Katechetyka szczegółowaks. dr Marcin Wojtasik
Katechetyka szczegółowa – ćwiczeniamgr Irena Wolska
Katolicka Nauka Społecznaks. dr hab. Marek Stępniak
Kierownictwo duchoweks. dr Grzegorz M. Korczak
Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnychdr Katarzyna Sitkowska
Liturgiczna posługa diakonaks. dr Karol Litawa
Liturgiczna posługa prezbiteraks. dr Karol Litawa
Liturgika (rok VI)ks. dr Karol Litawa
Logikaprof. dr hab. Ryszard Kleszcz
Metodologia naukprof. dr hab. Ryszard Kleszcz
Muzyka kościelna (chorał gregoriański)ks. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (obrzędy pogrzebu, dobór pieśni)ks. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (śpiewy mszalne, prawodawstwo
z zakresu muzyki kościelnej)
ks. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (śpiewy Triduum Paschalnego, śpiewy diakona i celebransa)ks. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (tony psalmowe)ks. Grzegorz Kopytowski
Muzyka kościelna (zasady muzyki)ks. Grzegorz Kopytowski
Patrologiaks. prof. dr hab. Jan Słomka
Penitencjaks. dr hab. Jan Wolski
Pismo Święte NT – Ewangelie synoptyczneks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte NT – Pisma Janoweks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte NT – Pisma Pawłowe, Dzieje Apostolskieks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte ST – Księgi historyczneks. dr Marek Wochna
Pismo Święte ST – Księgi mądrościoweks. dr Arnold Zawadzki
Pismo Święte ST – Księgi prorockieks. dr Marek Wochna
Polszczyzna w kulturzedr Katarzyna Sitkowska
Psychologia ogólnaks. dr Tomasz Liszewski
Psychologia pastoralnaks. dr Tomasz Liszewski
Psychologiczne prawidłowości funkcjonowania człowiekaks. dr Tomasz Liszewski
Religiologia i dialog międzyreligijnydr hab. Marek Kita
Sakramenty i sakramentalia – ćwiczeniaks. dr Karol Litawa
Sakramenty i sakramentaliaks. dr Karol Litawa
Seminarium magisterskieks. dr hab. Jan Wolski
Socjologiaks. dr hab. Marek Stępniak
Teologia dogmatyczna – protologia i antropologiabp dr Marek Marczak
Teologia dogmatyczna – trynitologiabp dr Marek Marczak
Teologia duchowościks. dr Marcin Pietrzyk
Teologia fundamentalnaks. dr Grzegorz Dziewulski
Teologia i hermeneutyka biblijnaks. dr Arnold Zawadzki
Teologia moralna – fundamentalnaks. dr hab. Jan Wolski
Teologia moralna – życie społeczneks. dr Jacek Kacprzak
Teologia moralna – bioetyka teologicznaks. dr hab. Jan Wolski
Teologia moralna – moralność małżeńsko rodzinnaks. dr Jacek Kacprzak
Teologia pastoralna – fundamentalnaks. dr Jarosław Pater
Teologia pastoralna – szczegółowaks. dr Jarosław Pater
Wprowadzenie w chrześcijaństwo – wiaraks. Piotr Kępniak
Wstęp do filozofiiks. dr Piotr Tarabasz
Wstęp do teologiiks. prof. dr hab. Jan Słomka