Konferencja Evangelii gaudium
6 maja 2021, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi


sesja I: Teologiczne podstawy

 1. Metropolita Łódzki, dr hab. Grzegorz Ryś, Od „Evangelii nuntiandi” do „Evangelii gaudium”.
 2. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (WTL UŚ , WSD Łódź), Idea dialogu w teologii papieża Franciszka (EG 142).
 3. Ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (UPJP2), Ewangelizacja na drodze piękna.

sesja II: Na drogach ewangelizacji

 1. Dr Michał Płóciennik (UHP Częstochowa), Problematyka współczesnej (bez-)użyteczności filozofii w ramach nowej ewangelizacji.
 2. S. dr Małgorzata Pagacz (UKSW, AKW), Ewangelia regułą życia osób konsekrowanych w nauczaniu Kościoła od Pawła VI do Franciszka.
 3. Ks. dr Przemysław Sawa, (WTL UŚ), Czy odnowa charyzmatyczna jest taką odnową Kościoła, o jakiej naucza papież Franciszek?

 sesja III: Latynoamerykańskie impulsy

 1. O. dr Kasper Kaproń OFM (UCB Cochabamba), Od Medellin do Aparecidy. U źródeł „Evangelii nuntiandi” i „Evangelii gaudium”.
 2. Dr hab. Marek Kita (UPJP2), Małe wspólnoty i ewangelizacja ludowa. Co mówi Duch w doświadczeniach Ameryki Łacińskiej.

sesja IV: Głoszenie i umacnianie wiary

 1. Ks. dr Łukasz Samiec (UPJP2 – WSD Towarzystwa Salezjańskiego), „Extra fraternitatem nulla salus” – misja Kościoła według encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”.
 2. Ks. dr Andrzej Ochman (UO), Pobożna niewiara. Nowy wzorzec „wierzącego”.
 3. Ks. mgr lic. Bartosz Michta (KUL), Ewangelizacyjny wymiar homilii eucharystycznej w ujęciu adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” papieża Franciszka.