W sobotę 26 maja 2018 r. w bazylice archikatedralnej pięciu diakonów Kościoła łódzkiego przyjęło z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

W czasie homilii wygłoszonej podczas uroczystej liturgii, Metropolita Łódzki, nawiązując do mającego miejsce Dnia Matki, zaznaczył, iż Matką każdego chrześcijanina jest Kościół. Zaznaczył, że pierwszą rzeczą, o którą powinniśmy prosić tę Matkę, jest dar zbawienia wiecznego.

O tej pory nowowyświęceni kapłani będą mogli m.in. sprawować Eucharystię, spowiadać, a także udzielać sakramentu namaszczenia chorych.

Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjęli:

  • ks. Karol Kowalik (parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi)
  • ks. Jacek Marciniak (parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach)
  • ks. Jakub Najder (parafia pw. św. Wojciecha w Ujeździe)
  • ks. Mateusz Wójtowicz (parafia pw. MB Częstochowskiej w Ksawerowie)
  • ks. Robert Zientera (parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach, diec. włocławska)