W środę 3 października 2018 r. o godz. 20.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyły się wybory do samorządu kleryckiego.

Spotkanie poprowadzone zostało przez ustępujący zarząd, tj. dna Tomasza Szurka (dziekana), dna Adriana Matuszewskiego (dziekana technicznego) oraz dna Kamila Siutę (sacelana), jak również pozostałych diakonów – alumnów roku VI. Kandydaci na nowych członków to szóstka kleryków z roku V.

Wyniki głosowania:

Dziekan: Jakub Hejduk

Dziekan techniczny: Konrad Sulmirski

Sacelan: Tomasz Grzejdziak

W czasie wyborów na sali obecny był Rektor WSD, ks. dr Sławomir Sosnowski, który bezpośrednio po zakończonym głosowaniu dokonał akceptacji nowego składu.