Wolbórz modli się o powołania

Wolbórz modli się o powołania

W czwartek, 9 listopada Roku Pańskiego 2017, w święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej sztafeta powołaniowa dobiegła do parafii św. Mikołaja, biskupa w Wolborzu. Cały dzień w parafii był przeniknięty modlitwą o powołania kapłańskie, zakonne, do życia konsekrowanego i...

Czytaj dalej
W Moszczenicy odbyła się obfita uczta!

W Moszczenicy odbyła się obfita uczta!

„Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe” (Łk 14, 17). Zaczęło się od tego, że ks. Władysław Paś – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczenicy wystosował imienne zaproszenie do młodzieży szkolnej oraz swoich parafian na Eucharystię, podczas której...

Czytaj dalej
Sztafeta powołaniowa w parafii Baby

Sztafeta powołaniowa w parafii Baby

Dnia 26. października odbył się kolejny przystanek naszej sztafety powołaniowej.  Tym razem reprezentacja klerycka złożona z Adriana Matuszewskiego, Kamila Kolasińskiego oraz Michała Lewiaka pod przewodnictwem Ojca Duchownego Marcina Pietrzyka dotarła do miejscowości Baby...

Czytaj dalej
Sztafeta w Strońsku

Sztafeta w Strońsku

W poniedziałek, 23.10.2017 roku sztafeta powołaniowa przybyła do parafii pw. św. Urszuli Dziewicy i Męczennicy i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku. Przedstawicielami WSD w Łodzi byli ks. Prefekt Bartłomiej Franczak oraz dwaj klerycy Bogdan Werecki (III rok) i Wojciech Jóźwik (II...

Czytaj dalej
Zmierzamy z wami

Zmierzamy z wami

Sztafeta Modlitw o Powołania dobiegła 25 października br. do parafii pw. św. Rocha w Woli Wiązowej. Podczas Mszy św. koncelebrowanej przez Prorektora naszego seminarium ks. dr. Jacka Kacprzaka oraz Proboszcza parafii ks. kan. Henryka Pierzyńskiego modliliśmy się o powołania do...

Czytaj dalej
Dotarliśmy do was

Dotarliśmy do was

We wtorek 17 października sztafeta modlitw o powołania dotarła do parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie, a mówiąc ściślej do kościoła w Rychłocicach. Wraz ze zgromadzonymi na modlitwie parafianami klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi z ojcem duchownym Piotrem...

Czytaj dalej