Inauguracja koła εἰς κοινωνίαν i spotkanie z diakonem Marcinem i Moniką Gajda

Koło naukowe Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi „εἰς κοινωνίαν” zainaugurowało swoją działalność 07 kwietnia br. spotkaniem z Państwem Moniką i Marcinem Gajda. Poruszone zostały takie tematy jak: historia powołania Marcina do diakonatu stałego, przeżywanie tego sakramentu i związanej z nim posługi, Czytaj dalej…

Nowy Rektor

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 czerwca 2018 r.Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryśmianował ks. dra Sławomira Sosnowskiego,dotychczasowego ojca Ogniska Miłości w Olszy k/Rogowa,Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jednocześnie dotychczasowy Rektor – ks. dr Jarosław Pater – mianowany został proboszczem parafii pw. Czytaj dalej…

Prymicje w Seminarium

W poniedziałek 28 maja 2018 r. absolwenci naszego Seminarium odprawili w Kaplicy pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza Mszę św. prymicyjną. W czasie jej trwania udzielili prymicyjnego błogosławieństwa całej Wspólnocie: przełożonym, profesorom, klerykom, siostrom zakonnym oraz pracownikom świeckim.

Święcenia prezbiteratu

W sobotę 26 maja 2018 r. w bazylice archikatedralnej pięciu diakonów Kościoła łódzkiego przyjęło z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. W czasie homilii wygłoszonej podczas uroczystej liturgii, Metropolita Łódzki, nawiązując do mającego miejsce Dnia Czytaj dalej…